Mobiele Telefoon Horloges Forum
Niet ingelogd [inloggen - Registreer]
Ga naar beneden

Forum regels
Lees deze voorwaarden goed door. Vooral als je nieuw bent.
Als je inlogt/registreert dan ga je expliciet akkoord met de voorwaarden, denk daaraan.

--------------------------------------------------------------------------------

Algemene voorwaarden:

Houd het taalgebruik altijd netjes.
Beledig nooit andere leden.
Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot, racisme, andere geaardheid, anders valide, computerkennis is niet toegestaan.
Dit geldt zowel voor kwetsende nicknames, handtekeningen, idents, hostnames, boodschappen en elke andere vorm van uiting. Ook als grapje worden dit soort opmerkingen niet getolereerd en leidt tot een onherroepelijke ban zonder waarschuwing vooraf.
Plaats nooit seksistische opmerkingen op de site.
Spammen op of via mobieletelefoonhorloges.nl is niet toegestaan.
Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet te genereren, is niet toegestaan. (hieronder worden ook referrals verstaan)
Het is niet toegestaan enige vorm van naakt te plaatsen in een bericht, handtekening of avatar.
Scripts en codes horen niet thuis op de mobieletelefoonhorloges.nl, tenzij uitsluitend gebruikt met de 'codetags' om je vraag duidelijk te maken.
Plaats absoluut nooit privé informatie van anderen op mobieletelefoonhorloges.nl (denk hierbij o.a. aan: telefoonnummers en (e-mail)adressen), dit leidt tot een onherroepelijke ban.
mobieletelefoonhorloges.nl of haar gebruikers zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik van de chat of het forum.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op geheel mobieletelefoonhorloges.nl.
Warez:

Onder warez valt: illegale software, cracks, serienummers, kortom, dingen waar je normaal gesproken een (al dan niet betaalde) licentie voor nodig hebt.
Het is niet toegestaan warez te plaatsen op de site (dus ook geen links of bijlagen die warez bevatten of aanbieden 'mail mij maar even').
Naar warez mag niet worden gevraagd.
Ook het vragen naar CD en DVD hoesjes is op mobieletelefoonhorloges.nl niet toegestaan, evenals ondertitels voor films, i.v.m. het copyright.
Je profiel/handtekening:

Dient naar waarheid te worden ingevuld.
Bij 'website' en handtekening mag je jouw eigen website invullen, maar deze mag niet in strijd zijn met de overige voorwaarden (dit mag ook een elders gehoste site zijn) of een site voor 'algemeen nut' (b.v. Mozilla of een gespecialiseerd forum, zolang het geen directe concurrent van mobieletelefoonhorloges.nl is)
De totale afmetingen van je handtekening mag nooit meer zijn dan 100 × 475 pixels en 100KB groot.
Sponsor- en/of commerciële banners zijn niet toegestaan.
Er mogen geen scripts (your IP is... en dergelijke) en referrals in voorkomen.
Het gebruik van invoerveldjes is niet toegestaan.
Er mogen geen systeemgegevens in je handtekening staan, daar is de knop "systeem" voor.
De inhoud van de handtekening moet ook voldoen aan de overige voorwaarden, zoals die op mobieletelefoonhorloges.nl en/of de Nederlandse wet gelden (denk aan pornografisch, racistisch, discriminerend materiaal, verwijzingen naar warez-, serials- of crackssites.)
Berichten plaatsen:

Plaats een bericht altijd maar 1 keer op de site.
Plaats geen nieuw bericht met daarin enkel een link naar een ander bericht met jouw probleem.
Plaats je bericht in de juiste sectie. Kijk dus goed welke sectie je nodig hebt.
Plaats geen off-topic berichten in een thread. Met off-topic berichten bedoelen we berichten die niet over het 'hoofdonderwerp' (de vraag) gaan.
'Breek niet in' in andermans vraag, heb je een soortgelijk probleem, stel zelf een nieuwe vraag.
Kicks van oude topics (antwoord geven op oude vragen) worden niet op prijs gesteld.
Enquêtes mogen alleen geplaatst worden nadat ze ter goedkeuring zijn aangeboden aan het bestuur.
Plaats evenmin berichten die geen toevoegde waarde leveren aan de thread.
Geef geen "kale" links als antwoord, omschrijf op zijn minst wat er op de betreffende pagina te vinden is en waar precies naar gekeken dient te worden. Is de site in een andere taal dan Nederlands? Vermeld dit dan ook even.
De mobieletelefoonhorloges.nl chat:

Voor de mobieletelefoonhorloges.nl chat zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als die van het forum, gecombineerd met de volgende specifieke chatvoorwaarden:
Overtollig gebruik van hoofdletters, kleuren en smilies in nicks en berichten is niet toegestaan.
Het in publiek storen van andere chatters op de mobieletelefoonhorloges.nl chat en/of de goede gang van zaken belemmeren is niet toegestaan.
Flooden (het in korte tijd overspoelen van de mobieletelefoonhorloges.nl chat met berichten, joins) is niet toegestaan.
Meer dan 3 clients vanaf een bepaald ip adres worden niet geaccepteerd.
De toegang tot de mobieletelefoonhorloges.nl chat is een privilege, geen recht. Toegang kan ontzegd worden door de supervisors, dit kan zonder opgaaf van redenen (verantwoording wordt alleen aan het Bestuur van mobieletelefoonhorloges.nl afgelegd).
Let op: waarschuwingen en bans, zijn van toepassing voor heel mobieletelefoonhorloges.nl
Verder nog:

Leden die op enige wijze schade aan de site toebrengen, worden direct verwijderd van de site en zijn niet meer welkom.
Aanwijzingen van een mobieletelefoonhorloges.nl moderator dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden NIET via het forum of chat gevoerd. Mocht je hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing of wordt je (tijdelijk) verwijderd van mobieletelefoonhorloges.nl.
Vergeet niet dat alle leden op vrijwillige basis meewerken, je dus niks kan eisen, maar wel veel kunt krijgen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je account. Bijvoorbeeld: als iemand aan je computer zit en berichten die in strijd zijn met de voorwaarden plaatst, zal jouw account daarvoor gewaarschuwd of geband worden, het is aan jou om ervoor te zorgen dat niemand zomaar op je account komt. Hetzelfde geldt als je onder invloed bent van alcohol of geestverruimende middelen (inclusief medicijnen). Uitvluchten als: "Mijn broertje zat op mijn computer" helpen je dus niet vooruit.
Het team van mobieletelefoonhorloges.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden éénzijdig aan te passen/aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast/aangevuld, ga je automatisch akkoord bij het inloggen op mobieletelefoonhorloges.nl chat.
Moderators en administrators behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of leden te waarschuwen/bannen en leggen daar uitsluitend bij het Bestuur van mobieletelefoonhorloges.nl verantwoording voor af.

  Ga naar boven

Powered by XMB 1.9.11
XMB Forum Software © 2001-2009 De XMB Group
[Tekens: 7] [PHP: 62.1% - SQL: 37.9%]